Ông Nguyễn Thanh Hưng – Tổng thư ký VECOM (bên trái) và TS. Nguyễn Văn Tảo – Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT (bên phải) cùng ký Thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực

Ông Nguyễn Kỳ Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT ký Thỏa thuận hợp tác

Ông Trần Trọng Tuyến – CEO DKT ký thỏa thuận hợp tác

Hơn 500 sinh viên tới lắng nghe về cơ hội nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết khi ra trường trong lĩnh vực TMĐT

Ngay tại Lễ ký Thỏa thuận, Công ty cổ phần DKT đã trao những phần quà ý nghĩa cho các sinh viên xuất sắc.

Agreement on Cooperation in Training and Supply of Human Resources between VECOM and Thai Nguyen University of Information and Communication Technology

Date submitted: 17/06/2021 11:27:40