Hội thảo “Thương mại điện tử và Thuận lợi hóa thương mại trong quá trình hội nhập” do VECOM phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III) tổ chức tại Hà Nội ngày 21/12/2007

 

 

 

 

 

 

MUTRAP Workshop in Ho Chi Minh City

Date submitted: 16/06/2021 09:34:41